top of page

-מערך החירום-

אתר זה מרכז את כלל המידע הרלוונטי של מערך החירום שהוקם בתנועה הקיבוצית על מנת לתת מענה מרוכז, מהיר ויעיל בכלל התחומים הרלוונטיים למפוני קיבוצי הנגב המערבי והצפון

התנועה הקיבוצית
בית של ערבות הדדית

מוקד החירום

מוקד החירום של התנועה הקיבוצית מרכז את כלל הבקשות וניתובן לגורמים הרלוונטיים

אבלות

ריכוז כלל המידע בנוגע לחללים לוויות וניהול מערך הסיוע למעמד הלוויה והשבעה

בריאות

טיפול בפניות למתן וקבלת סיוע נפשי, צרכים מיוחדים, צרכי סיעוד ומעקב קשר עם פצועים

חינוך

ליווי, תמיכה ומענה לקיבוצים ביצירת שגרת חינוכית בהתייחס לתשתיות הנדרשות (לידה- יב), לצד ייצוג הקיבוצים והצרכים הקהילתיים מול המועצות ומשרד החינוך ותכלול הידע והיוזמות ברמה ארצית.

קהילה

קיבוצי הנגב המערבי- קשר עם הקהילות המפונות זיהוי צרכים וחיבורם למוקדים השונים.


קיבוצי הצפון - קשר עם הקהילות והצרכים שעולים בהתאם להתפתחויות.

מתנדבים וסיוע

ריכוז רשימות המתנדבים ותפעולם אל מול מתכלול הצעות לסיוע, אחסון ושינוע

לוגיסטיקֶ'ה, המרכז הלוגיסטי לציוד

ריכוז כלל הציוד והבקשות לציוד למפונים ואספקתו על פי הדרישות

כלכלי

ריכוז הטיפול בעניינים הכלכליים אל מול כלל הרשויות והבנקים וטיפול בפניות קהילתיות בנושאים כלכליים

חצר המשק, מוקד החקלאות

מרכז את הצרכים והמענים בתחומי החקלאות לכלל משקי הקיבוצים ברחבי הארץ

תרומות וכספים

ריכוז מערך התרומות הכספיות

הפוגות

טיפול בפניות לקבלת הפוגות בתחומי התרבות והחינוך וריכוז הצעות הסיוע בתחום זה
תוך קשיבות והתאמת הפעילויות לדרישות ולשטח

דוברות

ריכוז ההודעות התקשורתיות וקידום מתן מענה לצרכים באמצעות התקשות ודברור

היום שאחרי

לצד מערך החירום התנועה מובילה , מתוך השבר והכאב, גם את החשיבה האסטרטגית "ליום שאחרי" ע"י גיבוש חזון ותוכניות אסטרטגיות ואופרטיביות לבנייה מחדש של התשתית הקיבוצית המפוארת של קיבוצי הנגב המערבי, זאת באמצעות הקמת מנהלת שיקום שתעבוד לצד מנהלת השיקום הלאומית שהחלה לעבוד בימים אלה.
כי אנחנו כאן, כדי להשאר

לוח עדכונים:

לוגיסטיקֶ'ה, המרכז הלוגיסטי של התנועה הקיבוצית לנפגעי המלחמה נפתח! כל הפרטים במכלול הציוד.

פורסם מתווה סיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות מלחמת חרבות ברזל- הפירוט במכלול הכלכלי

מיונים לשנות השירות - עדכון במערך החינוך

דרוש מענה סיעודי למפונים באם יש לכם בית סיעודי/משפחתי בקיבוץ פנו אלינו 050-2034481

עד כה הוקמו בשיתוף התנועה וגורמים נוספים 14 מתחמי חינוך בכל הארץ במטרה להעניק מרחבי חינוך למפונים

לאחר מאמצים רבים מול רשויות המדינה, אושרה חלופת הקבורה הזמנית לחללים אזרחיים.

לוגיסטיקֶ'ה, המרכז הלוגיסטי של התנועה הקיבוצית לנפגעי המלחמה נפתח! כל הפרטים במכלול הציוד.

לוח עדכונים

פורסם מתווה סיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות מלחמת חרבות ברזל- הפירוט במכלול הכלכלי

לוח עדכונים

מיונים לשנות השירות - עדכון במערך החינוך

לוח עדכונים

דרוש מענה סיעודי למפונים באם יש לכם בית סיעודי/משפחתי בקיבוץ פנו אלינו 050-2034481

לוח עדכונים

עד כה הוקמו בשיתוף התנועה וגורמים נוספים 14 מתחמי חינוך בכל הארץ במטרה להעניק מרחבי חינוך למפונים

לוח עדכונים

לאחר מאמצים רבים מול רשויות המדינה, אושרה חלופת הקבורה הזמנית לחללים אזרחיים.

לוח עדכונים

תומכים כעת בנפגעי המתקפה של ארגון הטרור החמאס

גיוס תרומות למען קיבוצי הנגב המערבי

התנועה הקיבוצית אבלה על חבריה, חברותיה, בניה ובנותיה הרבים שנרצחו בקיבוצי הנגב המערבי ונפלו בקרבות

המומים, כואבים ואבלים על חברינו, חברותינו, בנינו ובנותינו הרבים שנרצחו בקיבוצי הנגב המערבי באכזריות בידי מחבלים ארורים וצמאי דם.


חרדים לגורלם של חברינו, חברותינו, בנינו ובנותינו החטופים. מבכים את מותם של בנינו ובנותינו שנפלו בקרבות. 
מחזקים את כל עם ישראל בשעתו הקשה ואת חיילי צה"ל שמחרפים את נפשם בשעה זו כדי להגן על מדינת ישראל.


התנועה הקיבוצית, קיבוציה, חבריה וחברותיה

bottom of page