top of page

בשעה קשה זו ובמטרה לסייע באופרציה עם קבלת הבשורה המרה, הקמנו מערך חירום שמטרתו לסייע בארגון הלוויות והשבעות של קיבוצי העוטף.
לאחר קבלת הבשורה הקשה באופן רשמי, מחל הליך של הסדרת קבורה, לוויה ושבעה הכולל משימ ות רבות (מאיתור בית קברות לבקשת המשפחה, דרך הסבר על חלופות הקבורה לנוכח המצב ועד להמשך הטיפול בהכנת הטקס והשבעה)

מערך ליווי הלוויות והקבורה של התנועה הקיבוצית

אבלות

:לשימושכם

שאלון להכנת מעמד הלוויה והשבעה

טופס הכנת לוויה והגדרת צרכים נדרשים למלווה המשפחה:

מסמך הנחיות קבורה לחללים אזרחיים מיישובי הנגב המערבי:

תוכן אפשרי לטקסי לוויה ואבלות מכון שיטים

עדכונים:

לאחר מאמצים רבים מול רשויות המדינה, אושרה חלופת הקבורה הזמנית לחללים אזרחיים.

17.10.23, 11:55

מערך הלוויות של התנועה יכול וזמין לסייע לכם בכל דרישה :

אסנת - 054-6693232

צור קשר:

bottom of page