top of page

טיפול במתן מענים ופתרונות לסיוע נפשי ,צרכי בריאות וסיעוד טיפול בבקשות מיוחדות בתחום וניהול מעקב הקשר מול הפצועים.
המכלול מרכז את המענה הראשוני והזמני במרפאות הייעודיות שהוקמו במתחמי הפינוי השונים, אל מול קופות החולים ובמציאת פתרונות למענה בריאותי בקיבוצים המארחים בעקבות העומס הגדול.

שימו לב, כל אזרח יכול לפנות לכל מרפאה של קופת החולים אליה משויך לקבלת טיפול.
חולים מורכבים, המטופלים על ידי היחידות להמשך טיפול יכולים לקבל את אותו השירות גם באתרי הפנוי. יש ליידע את היחידה במקום המגורים המקורי או את המחוז המארח.

מציאת פתרונות סיעודיים למפונים אשר זקוקים למסגרת סיעודית חלופית. אם יש לכם בבית הסיעודי /משפחתי בקיבוץ מיטות פנויות, שיכולות לקלוט את חברינו המפונים? צרו קשר עם ארנון: 0502034481

ביקורי הפצועים – מתגבש המערך לביקורי הפצועים ואנו כעת עובדים על מיפוי ופריסת הפצועים. נדרשת עזרתכם במידע על פצועים מקיבוצכם המאושפזים בבתי החולים, אנא יידעו את אתי: 052-3574842

* משרד הבריאות מאפשר הנפקת תרופות כרוניות, בבתי המרקחת ללא מרשם של הקופות כך שגם רופאים מתנדבים באתרים השונים יכולים לרשום תרופות.

אנו מבכים את הרצחם של האחיות והרופא במהלך המלחמה .


מערך הבריאות של התנועה הקיבוצית

בריאות

:לשימושכם

מידע אודות זכאויות ושירותים רפואיים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל":

עדכונים:

צור קשר:

bottom of page