top of page

מכלול החינוך מלווה את הקיבוצים המפונים במתן מענה ליצירת מענה חינוכי קהילתי התואמים את המצב המשתנה והצרכים הייחודיים, תומכים בהקמת צוותי ומתחמי חינוך במקומות האירוח.
מהווה כתובת להיערכות בטווחי הזמן השונים תוך מתן דגש וחשיבות רבה להובלה עצמית של הקיבוץ.

מערך החינוך של התנועה הקיבוצית

חינוך

:לשימושכם

כיצד להסביר לילדים על מלחמה?

מענה חינוכי במרחב קהילתי זמני

מערכת חינוך קיבוצית במציאות משתנה- עקרונות פעולה קהילתיים

עדכון חשוב ממחלקת שנת השירות

עדכונים:

מיונים לשנות השירות - עדכון במערך החינוך

24.10.23, 11:16

עד כה הוקמו בשיתוף התנועה וגורמים נוספים 14 מתחמי חינוך בכל הארץ במטרה להעניק מרחבי חינוך למפונים

24.10.23, 11:14

דבי מנהלת המכלול 052-2755323
אורי נקש פלד , חינוך חברתי- 0538268090
סינטיה, גיל הרך -0507438619
נועה שחר שפיצר, מערך ההדרכה-0505791269

צור קשר:

bottom of page