top of page

מוקד החקלאות של התנועה הקיבוצית מרכז :
1. כלל הצרכים מהמשקים והענפים החקלאיים בכל הארץ
2. ריכוז קבוצות מתנדבים מאורגנות ושיבוצן בהתאם לצרכים
3. פיתוח תוכניות התנדבות בחקלאות עם שותפים ליצירת מתן מענה לטווח ארוך

בעלי משק בקיבוץ צריכים מתנדבים? רוצים להתנדב בקבוצה מאורגנת באחד המשקים?
פנו אלינו,
החברים מחצר המשק

חצר המשק, מוקד החקלאות של התנועה הקיבוצית

חצר המשק, מוקד החקלאות

:לשימושכם

צריכים עזרה במשק?

רוצים להתנדב במשק? (קבוצות מאורגנות בלבד)

עדכונים:

09-9755017

צור קשר:

bottom of page