top of page

המכלול הכלכלי פועל מול רשויות המס לביצוע תשלומי הפיצוי ולהגדלתם לסכומי המקסימום לתושבים שפונו, במקביל פועלים מול בנק ישראל לצורך דחיית תשלומי הלוואות ומשכנתאות לתושבי העוטף.
בנוסף מקיים קשר רציף מול רשות החשמל לצורך המשך הזרמת סולר לישובי שנפגעו עד להסדרת רשת החשמל בכל הישובים.
כמו כן, האגף הכלכלי בשיתוף המחלקה המשפטית בוחנים מתן פתרון לפינוי הקהילות לקיבוצים קולטים, לשלב הביניים ובהתאם לצרכיהם.

מערך כלכלי של התנועה הקיבוצית

כלכלי

:לשימושכם

מענק אכלוס לתושבים מפונים דרום וצפון- ביטוח לאומי

הודעת דוברות רשות מקרקעי ישראל 18.10.23

מתווה מקיף של בנק ישראל שאומץ על ידי הבנקים
לסיוע ללקוחות בהתמודדות עם השלכות מלחמת "חרבות הברזל"

קישור לרשויות המס

טיוטת הסכם בדבר מתן מענק אכלוס עצמאי לתושבים שפונו מבתיהם:

מתווה סיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות מלחמת חרבות ברזל

תביעת פיצויים עבור "נזק עקיף" (מסלול אדום):

עדכונים:

פורסם מתווה סיוע ללקוחות הבנקים בהתמודדות עם השלכות מלחמת חרבות ברזל- הפירוט במכלול הכלכלי

29.10.23, 8:11

צור קשר:

bottom of page