top of page

קיבוצי הנגב המערבי
המכלול מייצר קשר הדוק ושוטף עם קיבוצי הנגב המערבי זאת ע"י תשתית שנבנתה המייצרת קשר אישי וצמוד עם כל קיבוץ במקום הפינוי שלו על מנת לתת את מירב המענים לכל הצרכים שעולים (הקצאת רכבים להתניידות, הנגשת שירותי המדינה אל מקומות הפינוי ועוד צרכים רבים נוספים).
העבודה נעשית בצמוד ובשיתוף פעולה מלא עם הקיבוץ הדתי.

קיבוצי הצפון המפונים
קשר עם הקיבוצים והמועצות על מנת לוודא שכל הצרכים נענים.

מערך קהילה לתמיכה בקיבוצים המפונים

קהילה

:לשימושכם

מודל לביסוס המערך הקהילתי בעת חירום

קיבוצים מארחים - דברים שחשוב לדעת

אתגר ניהול קהילה מפוזרת - תכנית הפעלה ופרקטיקה

עדכונים:

צור קשר:

bottom of page